אודות החברה

חברת שחף הינה חברה מובילה במתן שירותים מקצועיים למגזר המוניציפאלי.

החברה נוסדה בשנת 2004 ומועסקים בה רואי חשבון, כלכלנים ומנהלי חשבונות

בעלי ידע מקצועי וניסיון רב וממוקד בתחום המוניציפלי.

החברה מספקת את כל סל השירותים לה זקוקה הרשות המקומיות.

מאז הקמתה הנהיגה שחף מתודולוגיה עסקית רחבה הדוגלת במיצוי מקסימאלי ויעיל של מקורות המימון וסגירת  הפער הקיים בידע החשבונאי והפיננסי עבור הרשויות והמוסדות בתחום המוניציפאלי.