חברת שחף הינה חברה מובילה במתן שירותים מקצועיים למגזר המוניצילפי 

מאז הקמתה הנהיגה שחף מתודולוגיה עסקית רחבה הדוגלת במיצוי מקסימאלי ויעיל של מקורות המימון וסגירת הפער הקיים בידע החשבונאי והפיננסי עבור הרשויות והמוסדות בתחום המוניציפאלי

שירותי החברה

השאירו פרטים לחזרה:
סניף חיפה
רחוב פיקדון 1
סניף ראשי
ראש העין - רחוב אלוף הרב גורן 109