השאירו פרטים לחזרה:
סניף חיפה
רחוב פיקדון 1
סניף ראשי
ראש העין - רחוב אלוף הרב גורן 109

חברת שחף הינה חברה מובילה במתן שירותים מקצועיים למגזר המוניצילפי 

מאז הקמתה הנהיגה שחף מתודולוגיה עסקית רחבה הדוגלת במיצוי מקסימאלי ויעיל של מקורות המימון וסגירת הפער הקיים בידע החשבונאי והפיננסי עבור הרשויות והמוסדות בתחום המוניציפאלי

שירותי החברה