חשבות שכר

שכר עובדי הוראה בתיכונים, ושכר מוניציפאלי.

נושא השכר ברשויות המקומיות הפך למורכב יותר בשנים האחרונות
שינויים במשק הסכמים קיבוציים ותביעות מצד עובדים הפכו את עבודת החשבות למורכבת ומאתגרת.

משרדינו מתמחה בתחום השכר על כל מרכיביו,עובדי המשרד תומכים בתוכנות חברת מל"מ חיל"ן והחברה לאוטומציה.

הנושאים בהם משרדינו מתמחה

  • חישוב רכיבי שכר העובד בהתאם לשינויים החלים במשק, הסכמי עבודה עדכון שכר המינימום לפי דרגת העובד והזנת הנתונים הנדרשים למערכות המידע.

  • רישום פקודות השכר, הכנת שכר העובדים במועד עפ"י חוזה העבודה, עפ"י כללי השכר בשלטון המקומי ועפ"י הנחיות משרד הפנים.

  • ניהול תיקי עובדים.

  • ניהול ארכיב יחידת השכר לרבות פתיחת רשומת שכר לעובד חדש עדכון ברשימות שכר לעובדים איסוף מסמכים רלוונטיים ותיוקם בתיק העובד.