חשבות חינוך ורווחה

מקסימום בחינוך

אנו מעניקים מענה חשבונאי ופיננסי רחב ומקיף לאגפי הרשות המקומית

תוך אינטגרציה מלאה בין המערכות השונות במטרה לספק פתרונות כוללים

תחת קורת גג אחת.

בין השירותים השונים תוכלו למצוא מקסום הכנסות ממשרד החינוך, ניתוחי מית“ר חודשיים, איתור מקורות הכנסה ייעודיים נוספים, ניתוח מערך ההסעות, חלוקת השעות והמשרות בבתי הספר, ניתוח פרופילים רמת שרות ועוד.

גני ילדים

מעקב קליטת ילדים מול דוח זכאות וטיפול בשגויים, טיפול  בילדי סטייה, חינוך מיוחד, ילדי השלמה, חינוך רגיל, בדיקת אכלוס כיתות גן, חיוב גננות עובדות מדינה, מעקב רישוי הגנים, תקציב האגף בדיקת תקצוב קב"סים, סיוע מול אגף רישוי במשרד החינוך ועוד.

 

מקסימום ברווחה

ניתוח דוח תקצוב והתחשבנות, ביקורת על דיווחים למשרד הרווחה, סמך מקצועי, דיווחי ט"ז, בדיקת תשלומי צד ג' ומת"ס, ניהול מעקב תקציב אחר ניצול תקציב הרווחה, ביקורת על עובדת הזכאות, ניהול  מעקב אחר העברות כספיות למועצה ע"י משרד הרווחה ורישומם בספרי הרשות.