יעוץ ומיפוי תקציב תבר"ים למחלקות העירייה

לחברה המומחיות בניהול פרויקטים של הרשות במחלקות השונות כולל גיוס הכספים הרלוונטים ממשרדי ממשלה ליווי, מיפוי, ובקרת התקדמות ניהול התקציב,

גאנטים ולוח זמנים לביצוע, ועוד.