press to zoom
WhatsApp Image 2021-01-28 at 18.54
WhatsApp Image 2021-01-28 at 18.54

press to zoom
WhatsApp Image 2021-02-11 at 15.57
WhatsApp Image 2021-02-11 at 15.57

press to zoom

press to zoom
1/10
פרופיל החברה

תקציב כלכלה וניהול פרויקטים

הכנת תקציב על פי יעדים לרבות תוכניות עבודה מקושרות תקציב... 
 

בדיקת הכנסות ממשרד החינוך

מעקב חודשי  של הכנסות דוח מית"ר איתור מקורות הכנסה ייעודיים נוספים...
 

בדיקת הכנסות ממשרד הרווחה

בקרת הכנסות משרד הרווחה על בסיס דוח תקצוב והתחשבנות...
 

הכנת שכר ובדיקת תלושים

הכנת שכר מורים / מוניציפאלי כולל הפקת תלושים ע"פ חוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים... 
 

ליווי חשבונאי לבתי ספר
החל משנת 2012 החלה חברת שחף במסגרת המעבר לניהול עצמי ללוות את מנהלת משרד החינוך... 

 

ניהול עמותה וניהול מלכ"ר

ביקורת ועריכת דוחות כספיים לפי גילוי דעת 69  ותקן 5 ייעוץ בהכנת תקציבים מעקב ובקרה תקציבית...  
 

יעוץ וניהול פרויקטים ברשויות מקומיות

ליווי כלל הפרויקטים ברשות איתור והגשת קולות קוראים...

צוות החברה הבכיר

חברת שחף  נוסדה בשנת 2004 בחברה מועסקים רואי חשבון כלכלנים ומנהלי חשבונות בעלי ידע מקצועי וניסיון רב וממוקד בתחום המוניציפלי במסגרת זו מספקת חברת שחף בשונה מתאגידים אחרים את כל סל השירותים לה זקוקה הרשות המקומית

שחף שירותים פיננסים

חברת שחף הינה חברה מובילה במתן שירותים מקצועיים למגזר המוניציפאלי 

מאז הקמתה הנהיגה שחף מתודולוגיה עסקית רחבה הדוגלת במיצוי מקסימאלי ויעיל של מקורות המימון וסגירת  הפער הקיים בידע החשבונאי והפיננסי עבור הרשויות והמוסדות בתחום המוניציפאלי

מבין לקוחותינו

עיריית רמלה, עיריית רחובות, מ.א. מטה בנימין, מ.א. שומרון, עיריית ראש העין, עיריית טייבה, עיריית טירה, עיריית עפולה, החברה למתנסים ועוד....